Polska elektromobilność według „Polish EV Outlook 2020”

Opracowany przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych raport „Polish EV Outlook 2020” to obecnie najbardziej aktualna publikacja o polskiej elektromobilności. Zawiera ona zarówno diagnozę obecnego stanu, jak i prognozy rozwoju polskiego rynku zero- i niskoemisyjnego transportu.

Polska elektromobilność według „Polish EV Outlook 2020”

Najistotniejsze dane ze sprawozdania:

  • liczba samochodów osobowych i dostawczych z napędem elektrycznym na polskich tablicach rejestracyjnych pod koniec 2020 roku wynosiła 20 181 szt., w tym BEV – 9 751 szt. (48,3%) oraz PHEV – 10 430 szt. (51,7%)
  • liczba EV, zarejestrowanych w Polsce w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. wyniosła 9 996 szt., w tym używanych – 8 323 szt., a nowych – 1 673 szt.
  • najwięcej samochodów z napędem elektrycznym w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców zarejestrowanych jest w Warszawie – kolejne miejsca zajmują: Poznań, Kraków, Wrocław oraz Katowice
  • elektromobilność w Polsce skoncentrowana jest przede wszystkim w największych miastach, ale udział stolicy wyraźnie się obniżył – z niemal 32% pod koniec 2019 r. spadł do nieco ponad 25% na finiszu roku 2020
  • rozmieszczenie parku EV w Polsce jest nierównomierne: w 10 polskich powiatach nie zarejestrowano dotąd żadnego samochodu z napędem elektrycznym
  • polscy klienci, zainteresowani zakupem auta na prąd, mogą wybierać spośród 53 modeli samochodów całkowicie elektrycznych oraz 67 hybryd typu plug-in (liczbę tę zwiększają warianty akumulatorowe oraz napędowe zliczonych modeli)
  • biorąc pod uwagę liczbę zarejestrowanych aut z napędem elektrycznym, największą popularnością cieszą się w Polsce wśród marek BEV – Nissan, BMW i Tesla, a w segmencie PHEV – BMW, Volvo i Mitsubishi
  • roczna sprzedaż dostawczych oraz osobowych EV w Polsce w ciągu ostatniej dekady wzrosła niemal pięćset razy – autorzy raportu śmiało prognozują kolejne rekordy liczby rejestracji tych aut w najbliższych latach
  • w 2025 r. po polskich drogach może jeździć więcej niż 500 tys. samochodów z napędem elektrycznym BEV i PHEV
  • tempo wzrostu sprzedaży samochodów elektrycznych w Polsce uzależnione jest w znacznej mierze od czynników krajowych, tj. m.in. od stworzenia sprzyjających warunków prawnych dla elektromobilności oraz wdrożenia skutecznego systemu wsparcia finansowego i zachęt podatkowych.

Źródło informacji:
https://pspa.com.pl/2021/raport/pol-miliona-samochodow-elektrycznych-za-piec-lat/